Doorlooptijd EH3; aanvraag eHerkenningsmiddel

Op dit moment bedraagt de gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van het eHerkenningsmiddel circa 2 weken

Dit betreft “eenvoudige” aanvragen voor bijvoorbeeld een eenmanszaak of een BV. Wanneer het een wat complexere aanvraag betreft (dit geldt ook voor bijvoorbeeld foutief ingevulde formulieren, niet kloppende gegevens, etc). kan de doorlooptijd langer zijn. 

Wanneer het echter nodig is om sneller over een Connectis eHerkenningsmiddel te beschikken, kunt u gebruik maken van onze spoedprocedure.

Toelichting:
De aanvraag van het eHerkenningsmiddel (EH3) wordt door de leverancier van het middel (Connectis) verwerkt. 
Zodra uw registratieformulier (per post) is ontvangen, wordt uw aanvraag doorgaans binnen een week verwerkt. Ten tijde van drukte (bijvoorbeeld openstelling regeling RVO) kan de doorlooptijd oplopen. Op het huidige moment bedraag de daadwerkelijke wachttijd dan ook gemiddeld circa 2 weken

Het is altijd van belang dat alle gegevens correct en compleet worden ingevuld en alle benodigde documenten worden meegezonden om de aanvraag snel te kunnen afhandelen. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt de doorlooptijd van uw registratie langer.