Doorlooptijd EH3; aanvraag eHerkenning Loginmiddel

Op dit moment bedraagt de gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van het eHerkenning loginmiddel circa 2 weken

Dit betreft “eenvoudige” aanvragen voor bijvoorbeeld een eenmanszaak of een BV. Wanneer het een wat complexere aanvraag betreft (dit geldt ook voor bijvoorbeeld foutief ingevulde formulieren, niet kloppende gegevens, etc). kan de doorlooptijd langer zijn. 

Wanneer het echter nodig is om sneller over een We-ID eHerkenning loginmiddel te beschikken, kunt u gebruik maken van onze spoedprocedure.

Toelichting:
De aanvraag van het eHerkenning loginmiddel (EH3) wordt door de leverancier van het middel (We-ID) verwerkt. 
Zodra uw registratieformulier (per post) is ontvangen, wordt uw aanvraag doorgaans binnen een week verwerkt. Ten tijde van drukte (bijvoorbeeld openstelling regeling RVO) kan de doorlooptijd oplopen. Op het moment bedraagt de daadwerkelijke wachttijd gemiddeld +/- 2 weken

Het is altijd van belang dat alle gegevens correct en compleet worden ingevuld en alle benodigde documenten worden meegezonden om de aanvraag zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt de doorlooptijd van uw registratie vanzelfsprekend langer.